About

Contact info

Address:
Thôn Bản Dâng, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Phone numbers:
0841659265246 ; 084974800359

Email:
hagiang.community@gmail.com ; ruralkid.vietnam@gmail.com