• bosonohy logo

 

Stredni skola stavebnich remesel Brno-Bosonohy